Gå til innhold

Nye medlemmer til Konkurranseklagenemnda søkes

Erfaringene som er gjort siden nemnda ble opprettet i 2017, viser at det er behov for en utvidelse med tre til fire faglig dyktige økonomer og jurister.

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer derfor interesserte til å melde seg, eller foreslå kvalifiserte kandidater til verv som medlemmer i Konkurranseklagenemnda.

 Klikk her for å lese hele utlysningsteksten :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/onsker-flere-medlemmer-til-konkurranseklagenemnda/id2669324/