Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Alle saker: 148 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker9
Alle avgjorte klagesaker8
KategoriAntall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 111
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning0
Annet7