Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 156 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 2
Alle avgjorte klagesaker 1
Kategori Antall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 11 0
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning 0
Annet 1