Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 85 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker2
Alle avgjorte klagesaker3
KategoriAntall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 110
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning1
Annet2