Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 124 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 12
Alle avgjorte klagesaker 10
Alle trekte klagesaker 1
Kategori Antall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 11 5
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning 0
Annet 6