Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 58 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 6
Alle avgjorte klagesaker 4
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 11 0
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning 0
Annet 4