Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 0 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker0
Alle avgjorte klagesaker0
KategoriAntall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 110
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning0
Annet0