Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Alle saker: 121 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker6
Alle avgjorte klagesaker4
KategoriAntall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 111
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning0
Annet3