Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Alle saker: 59 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 5
Alle avgjorte klagesaker 2
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 11 0
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning 1
Annet 1