Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 116 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 6
Alle avgjorte klagesaker 3
Kategori Antall i perioden:
Klager etter konkurranselovens §§10 og 11 0
Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning 1
Annet 2