Nemndas leder er: Advokat Karin Fløistad

Øvrige medlemmer er:

  • Professor Tore Lunde, Bergen
  • Professor Ronny Gjendemsjø, Bergen
  • Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Oslo
  • Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, Hamar
  • Seniorøkonom (PhD) Tyra Merker, Oslo
  • Professor Frode Steen, Bergen
  • Førsteamanuensis Teis Lunde Lømo, Bergen

Ansvarlig for Konkurranseklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er assisterende direktør Elisabeth Sætre. Hun kan nås på 55 19 30 00. Alle pressehenvendelser bes rettes til klagenemndas leder Karin Fløistad via Klagenemndsekretariatet.