Gå til innhold

Aktuelt

Aktuelt Konkurranseklagenemnda

Meldeplikt for Sector Alarm AS og Sector Alarm Group AS

Konkurranseklagenemnda har for første gang tatt stilling til om vilkårene for pålegg av melding er oppfylt, og nemnda kom til at Konkurransetilsynet hadde hjemmel for pålegget for begge foretakene. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.
13. februar 2019
Aktuelt Konkurranseklagenemnda

Ny forskrift om saksbehandlingen i Konkurranseklagenemnda

Den 1. januar 2019 trådte forskrift om behandlingen av klagesaker i Konkurranseklagenemnda i kraft. Partene får med dette større forutsigbarhet når det gjelder klagebehandlingen i nemnda.
23. januar 2019
Aktuelt Konkurranseklagenemnda
kvinne leser dokument

Abonner på avsluttede saker

I forbindelse med ny nettside til Klagenemndssekretariatet har man nå muligheten til å abonnere på avsluttede saker for de nemnder man er interessert i å følge.
5. desember 2018