Gå til innhold

Aktuelt

Gebyrvedtak mot Vygruppen oppheves og sendes tilbake til Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda har truffet vedtak om å oppheve Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Vygruppen AS på 7,5 millioner kroner for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, og sende det tilbake til Konkurransetilsynet til helt eller delvis ny behandling.
26. februar 2021

Nytt medlem i Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt Frode Steen som nytt medlem til Konkurranseklagenemnda fra 1. januar 2021. Frode Steen er professor i økonomi ved NHH. Vi ønsker han velkommen i nemnda.
4. februar 2021

Nye medlemmer til Konkurranseklagenemnda søkes

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å gjøre Konkurranseklagenemnda bedre rustet til å møte svingninger i saksmengden. Nemnda skal derfor utvides med flere medlemmer.
19. september 2019