Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 102

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
11.10.2023 2023/0279 Lnett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Klagen tas til følge Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Avgjort INAR
11.10.2023 2023/0280 KE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Klagen tas ikke til følge Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Avgjort MATA
11.10.2023 2023/0281 DE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Klagen tas ikke til følge Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Avgjort SATO
10.10.2023 2023/0362 privatperson, klagemotpart: Lede AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR
10.10.2023 2023/0498 Jølstra Kraft DA Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort MATA
10.10.2023 2023/0519 Elvia AS Krav om dekning av sakskostnader Krav tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
30.08.2023 2023/0274 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Uenighet om tariffering Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
30.08.2023 2023/0316 AOV Eigedom AS Krav om dekning av sakskostnader Krav tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
30.08.2023 2023/0459 Privatperson, Klagemotpart: BKK AS Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
28.06.2023 2023/0363 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO