Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 102

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
28.06.2023 2023/0361 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
16.06.2023 2023/0173 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
14.06.2023 2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR
13.06.2023 2023/0217 Tjøtta utbyggingsselskap AS, klagemotpart: KE Nett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
13.06.2023 2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Klagen tas til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR
24.05.2023 2023/0219 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
13.04.2023 2023/0165 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
17.03.2023 2022/1684 AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS Klage over avvisningsvedtak Klagen tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
01.03.2023 2022/1658 Fagne AS Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR
31.01.2023 2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO