Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 52 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 293
Alle avgjorte klagesaker 160
Kategori Antall i perioden:
Avvisning av klage 3
Kompensasjonsordning for kulturarrangører 1
Kompensasjon som arrangører 5. mars - 30. april 14
Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august 32
Kompensasjon som arrangører september 14
Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember 2
Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august 11
Kompensasjon som underleverandør september 3
Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember 0
Krav om dekning av sakskostnader 3
Stimuleringsordning for kulturlivet 77