Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 173 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 7
Alle avgjorte klagesaker 42
Alle trekte klagesaker 1
Kategori Antall i perioden:
Avvisning av klage 0
Kompensasjonsordning for kulturarrangører 2
Kompensasjon som arrangører 5. mars - 30. april 0
Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august 1
Kompensasjon som arrangører september 0
Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember 2
Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august 1
Kompensasjon som underleverandør september 0
Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember 0
Kompensasjon som arrangør 1. januar – 30. juni 2021 0
Kompensasjon som arrangør 1. april - 30. juni 2021 0
Kompensasjon som underleverandør 1. januar – 31. mars 2021 1
Kompensasjon som underleverandør 1. april - 30. juni 2021 0
Krav om dekning av sakskostnader 1
Stimuleringsordning for kulturlivet 19