Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Alle saker: 191 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 58
Alle avgjorte klagesaker 119
Alle trekte klagesaker 6
Kategori Antall i perioden:
Avvisning av klage 0
Kompensasjonsordning for kulturarrangører 5
Kompensasjon som arrangører 5. mars - 30. april 0
Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august 2
Kompensasjon som arrangører september 2
Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember 9
Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august 0
Kompensasjon som underleverandør september 4
Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember 5
Kompensasjon som arrangør 1. januar – 30. juni 2021 2
Kompensasjon som arrangør 1. april - 30. juni 2021 1
Kompensasjon som underleverandør 1. januar – 31. mars 2021 2
Kompensasjon som underleverandør 1. april - 30. juni 2021 2
Krav om dekning av sakskostnader 2
Stimuleringsordning for kulturlivet 88