Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Alle saker: 48 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 131
Alle avgjorte klagesaker 123
Kategori Antall i perioden:
Avvisning av klage 0
Kompensasjonsordning for kulturarrangører 0
Kompensasjon som arrangører 5. mars - 30. april 14
Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august 26
Kompensasjon som arrangører september 6
Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember 0
Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august 7
Kompensasjon som underleverandør september 2
Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember 0
Krav om dekning av sakskostnader 3
Stimuleringsordning for kulturlivet 65