Gå til innhold

Aktuelt

mikrofon

Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement

Kulturdepartementet har oppretta Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med moglegheit for forlenging ved behov.
30. november 2020

Ny klagenemnd

Kulturdepartementet har opprettet en uavhengig klagenemnd som skal behandle eventuelle klager knyttet til søknadsbehandlingen til støtteordningene på kulturfeltet. Nemnda skal være tilknyttet Klagenemndssekretariatet i Bergen, og behandle klager over ordningene som forvaltes av Kulturrådet.
23. november 2020