Gå til innhold

Klage mottatt på Konkurransetilsynets vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning mellom Schibsted ASA og Nettbil AS

Konkurranseklagenemnda har mottatt klage på Konkurransetilsynets vedtak V2020-31 som gjelder inngrep mot foretakssammenslutning. Konkurransetilsynet la til grunn at foretakssammenslutningen mellom Schibsted ASA og Nettbil AS i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler i Norge. Konkurransetilsynet besluttet derfor å gripe inn mot foretakssammenslutningen med hjemmel i konkurranseloven § 16, jf. § 20 fjerde ledd. Vedtaksfristen for Konkurranseklagenemnda er 27. mai 2021. Nemnda i denne saken består av Advokat Karin Fløistad (saksordfører), Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø og Førsteamanuensis Linda Orvedal. Doktogradstipendiat Tyra Merker er oppnevnt som varamedlem.

 

Bilde: Pixabay