Gå til innhold

Konkurranseklagenemndas behandling av Telenor saken

Konkurranseklagenemnda har mottatt klage på Konkurransetilsynets vedtak V2018-20 som gjelder ileggelse av overtredelsesgebyr pålydende 788 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet la til grunn i sitt vedtak at Telenor ASA hadde misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Konkurranseklagenemnda tar sikte på å behandle klagen innen 20. juni 2019. Dersom saken ikke er avgjort innen dette tidsrommet kan klager velge å ta ut søksmål for tingretten jf. konkurranseloven § 39 andre ledd, men dette er ikke en tidsfrist. Nemnda i denne saken består av Professor Tore Lunde (saksordfører), Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø og Professor Jan Yngve Sand. Advokat Elisabeth Styrvold Wiggen er oppnevnt som varamedlem.