Ny forskrift om saksbehandlingen i Konkurranseklagenemnda

Den 1. januar 2019 trådte forskrift om behandlingen av klagesaker i Konkurranseklagenemnda i kraft. Partene får med dette større forutsigbarhet når det gjelder klagebehandlingen i nemnda.

Se link her: Forskrift om saksbehandlingen i Konkurranseklagenemnda