Gå til innhold

Oppnevnelse av nemndas medlemmer

Fra og med 1. april 2021 har Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnt Konkurranseklagenemndas medlemmer for en ny fireårs-periode, med unntak av nemndas leder som er oppnevnt for en seksårs-periode.

Konkurranseklagenemnda består nå av Karin Fløistad (leder), Tore Lunde, Ronny Gjendemsjø, Elisabeth Styrvold Wiggen, Tyra Merker, Frode Steen og Bjørn Eirik Hansen. Linda Orvedals oppnevnelse er forlenget til 31. juni 2021, og hun trer ut av nemnda fra dette tidspunktet.