Konkurranseklagenemnda opprettholder vedtak om forbud mot foretakssammenslutning mellom Nettbil og Schibsted

Konkurranseklagenemnda mottok 3. februar 2021 klage på Konkurransetilsynets vedtak. Konkurranseklagenemndas medlemmer advokat Karin Fløistad, førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø og førsteamanuensis Linda Orvedal, samt stipendiat Tyra Merker (varamedlem) ble oppnevnt til å behandle saken.

Saken gjelder Schibsted ASA sitt oppkjøp av selskapet Nettbil AS. Schibsted gjennom sitt datterselskap Finn.no konkurrerer med Nettbil om å tilby tjenester for salg av bruktbiler for privatpersoner.

Konkurranseklagenemnda har i likhet med Konkurransetilsynet kommet til at sammenslåingen mellom disse aktørene vil kunne medføre betydelig konkurranseskade i det relevante marked. Nemnda har lagt særlig vekt på Nettbils potensiale i markedet og Finns allerede sterke markedsposisjon.

Konkurranseklagenemnda har derfor besluttet å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Nettbil og Schibsted. Vedtaket innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper. Kjøperen må godkjennes av Konkurransetilsynet.

Offentlig versjon av vedtaket vil bli publisert så snart dette er klart.

Konkurranseklagenemnda kommer ikke til å kommentere innholdet av avgjørelsen. Informasjon om Konkurranseklagenemndas myndighet, organisasjon, saksbehandling og klagesaker, finnes på www.klagenemndssekretariatet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til leder for Konkurranseklagenemnda Karin Fløistad, tlf: 934 511 75.