Gå til innhold

Prosafe SE/Floatel International Limited – klagen trukket

Konkurransetilsynet traff 28. oktober 2019 vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Prosafe SE og Floatel International Limited. Konkurranseklagenemnda mottok klage på vedtaket 9. desember 2019. Dette var Konkurranseklagenemndas første fusjonsklagesak, og nemnda hadde frist til 5. mars for å treffe vedtak i saken.

Konkurranseklagenemnda har jobbet mye med saken, og har blant annet avholdt felles møter med partene og Konkurransetilsynet, samt flere oljeoperatørselselskaper. Partene besluttet imidlertid å ikke gå videre med foretakssammenslutningen, og klagen ble derfor trukket 13. februar 2020.