Gå til innhold

Markedsrådet

Markedsrådet er klageinstans for vedtak som Forbrukertilsynet fatter etter markedsføringsloven kapittel 1 til 5, samt vedtak fattet av Helsedirektoratet etter alkoholloven § 9-4 og tobakksskadeloven § 36. I tillegg er Markedsrådet klageinstans for vedtak fattet av Daglivaretilsynet etter lov om god handsskikk i dagligvarekjeden §§ 15 til 17.

Ikon for Markedsrådet Markedsrådet

Les mer om Markedsrådet

 

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Markedsrådet

 

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Markedsrådet

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
08.07.2022 2022/729 Route66usa Info AS og Arve Stallvik
Klagen tas ikke til følge
19.04.2022 2022/626 Leiv Prestegård
Klagen tas ikke til følge
27.02.2022 2022/151 Joakim Sørbø Snerte
Klagen tas ikke til følge
27.02.2022 2022/56 Kjell Jensen
Klagen tas ikke til følge
26.12.2021 2021/1947 Route66usa Info AS og Arve Stallvik
Klagen tas ikke til følge

Utvalgte saker