Gå til innhold

Utvalgte saker

DatoSaknr.TittelBeskrivelse
23.11.20182018/8Lotterinemnda gav klagar medhald i at foreininga kunne godkjennast som ein lotteriverdig organisasjonNorsk Baan Jing Jai Forening si klage gjaldt Lotteritilsynet sitt vedtak om å avslå foreininga sin søknad om å bli godkjent som ein lotteriverdig organisasjon. Lotterinemnda fann at klagar hadde dokumentert at foreininga gjennom si verksemd i tilstrekkeleg omfang varetok eit humanitært føremål. På bakgrunn av dette fann nemnda at foreininga kunne godkjennast som ein lotteriverdig organisasjon, jf. lotterilova § 6 andre ledd, jf. § 5.