Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 10

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Regelverk Status Saksbeh.
08.03.2019 2019/202 Skjermet Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
07.03.2019 2019/198 Ragnar Swift Klage over avvisningsvedtak Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet KARS
28.02.2019 2019/166 Skjermet Styreavsettelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
11.02.2019 2019/0105 Stiftelsen Fargarslektas Gavefond Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet KARS
22.01.2019 2019/44 Nes Menighetshus Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/506 Lennart Karlsen Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/505 Konkursboet til Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/503 Holger Gustavsen Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/504 Trond Rehn Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
25.06.2018 2018/205 Romanifolkets landsforening Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet KARS