Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 8

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
27.08.2019 2019/533 Stiftelsen Hulderhaugen Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet KARS
29.07.2019 2019/479 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
10.07.2019 2019/441 Anonymisert Styreavsettelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
05.07.2019 2019/414 Fjelberg Kraftlag SA Omdanning av samvirkeforetak Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) Innkommet ALBS
24.06.2019 2019/393 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
24.06.2019 2019/395 Marie Furu født Næsje og Egil Furus legat Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
21.06.2019 2019/392 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
24.05.2019 2019/356 Bustadstiftinga ved sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane / Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset på Nordfjoreid / Bustadstiftinga ved Lærdal sjukehus Omdanning av vedtekter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS