Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 16

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
11.11.2019 2019/657 Anonym Omdanning av annet enn stiftelser (særeier, testamentariske disp. osv.) Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet KARS
08.11.2019 2019/655 Frid Halmøy Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet SULE
07.11.2019 2019/653 Trondheim kommune sosialleat til økopnomisk vanskeligstilte enslige og familier m.fl. Sammenslåing av stiftelser Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
25.10.2019 2019/643 Skipsfører Karl Johan og Janne Kristin Rosenvolds Hjelpefond Oppdeling av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
07.10.2019 2019/617 Grosserer H. Parr Samuelson og hustru Johanne Birgitte (Gitta) født Frølich's legat Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet SULE
07.10.2019 2019/616 Anne Marta og John Trondsens legat Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet SULE
07.10.2019 2019/615 Ragnar Swift Omdanning av vedtekter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet SULE
02.10.2019 2019/608 Anonym Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet SULE
27.08.2019 2019/533 Stiftelsen Hulderhaugen Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet SULE
29.07.2019 2019/479 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS