Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 11

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Regelverk Status Saksbeh.
04.12.2018 2018/518 Stiftelsen Medforsk Fredrikstad Opphevelse av stiftelse, Utdelingsforbud til oppretter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/506 Lennart Karlsen Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/505 Konkursboet til Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/503 Holger Gustavsen Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
26.11.2018 2018/504 Trond Rehn Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
15.11.2018 2018/497 Stiftelsen Christianssands Børs og Andreas og K. Ludvig Endresens legat Sammenslåing av stiftelser Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
01.10.2018 2018/356 Stiftelsen Balder Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
29.08.2018 2018/252 Hildur og Magnar Arnstads stiftelse Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
28.06.2018 2018/210 Stiftelsen Gaustad kapell Omdanning av vedtekter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
27.06.2018 2018/206 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse Sammenslåing av stiftelser Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS