Gå til innhold

Aktuelt

Direkteanskaffelse av hurtigtester

I sak 2020/974 kom klagenemnda for offentlige anskaffelser til at inngåelse av to avtaler om levering av antigen hurtigtester ikke utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse
6. januar 2022

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022

Produktivt år for nemnda

Den mellombelse Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement har per 21. desember 2021 avgjort heile 231 klagesaker. Medlemmene av nemnda er også nemnde opp på nytt for eitt nytt år, og med den siste utviklinga i tiltak og restriksjonar synest det klart at nemnda vil behandle saker gjennom store delar av 2022.
21. desember 2021