Gå til innhold

Aktuelt

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til Horten kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 14. mars 2022 ilagt Horten kommune et gebyr på 3,9 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av et leilighetsbygg over tre etasjer som skulle benyttes til samlokaliserte leiligheter for personer med utviklingshemning.
16. mars 2022

Pia forteller om arbeidshverdagen sin som juridisk rådgiver

Pia arbeider som juridisk rådgiver for Stiftelsesklagenemnda og Medieklagenemnda. Hun har tidligere også jobbet for Lotterinemnda og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer. Pia er 27 år gammel, og har jobbet hos oss i litt over ett år. Dette forteller hun om sin arbeidshverdag:
21. februar 2022

Energiklagenemnda – dom i sak om omstridte strømavtaler

Staten v/Energiklagenemnda er ved Oslo tingretts dom av 25. januar 2022 frifunnet i søksmål fra Fortum Strøm AS, Fortum Markets AS og Norgesenergi AS. Staten var saksøkt med påstand om at Energiklagenemndas vedtak i sakene 2021/0704, 2021/0619 og 2021/0703 var ugyldige.
27. januar 2022