Gå til innhold
Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [ignore_sticky_posts] => 
  [numberposts] => 9
  [nopaging] => 
  [category] => Array
    (
      [0] => 58
      [1] => 43
      [2] => 7
      [3] => 29
      [4] => 44
      [5] => 45
      [6] => 46
      [7] => 47
    )

  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Aktuelt

Saklig grunn til avlysning?

I seks nylig avgjorte saker behandler klagenemnda spørsmål om det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen. Det stilles gjennomgående større krav til begrunnelsen jo lenger oppdragsgiver har kommet i anskaffelsesprosessen.
24. november 2020

Ny klagenemnd

Kulturdepartementet har opprettet en uavhengig klagenemnd som skal behandle eventuelle klager knyttet til søknadsbehandlingen til støtteordningene på kulturfeltet. Nemnda skal være tilknyttet Klagenemndssekretariatet i Bergen, og behandle klager over ordningene som forvaltes av Kulturrådet.
23. november 2020

Vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakt?

Klagenemnda har i fire nylig avgjorte saker behandlet spørsmål om hvordan den aktuelle anskaffelsen skal klassifiseres. Det avgjørende er hva som utgjør kontraktens hovedelement.
13. november 2020

Arnt Skjefstad nytt medlem i Kofa

Lagdommer Arnt Skjefstad trer inn i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Professor Halvard Haukeland Fredriksen trer ut.
29. oktober 2020
1 2 3 29