Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
24.02.2023 2022/1703 Østfold Riders
Klagen tas ikke til følge
10.02.2023 2022/1686 Malmheim Bedehus
Klagen tas ikke til følge
02.12.2022 2022/1403 Slettebakken menighets eldresenter
Klagen tas ikke til følge
02.12.2022 2022/1416 Jan Birger Mikalsen
Klagen tas ikke til følge
06.09.2022 2022/715 Evje Folkehøgskole AS
Klagen tas ikke til følge