Kontakt Oss

Besøksadresse:

Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Postboksadresse:

Postboks 511 sentrum
5805 BERGEN

Sentralbord:

55 19 30 00

E-post:

post@knse.no

Klagenemndssekretariatet kan p.t. ikke motta innsynsforespørsler via eInnsyn, og disse må derfor bestilles på e-post post@knse.no

Kart