Spørsmål og veiledning

Klagenemndssekretariatet besvarer kun henvendelser om klagesaker under behandling eller om klageadgangen og klageprosessen.

Sekretariatet besvarer ikke spørsmål om hvorvidt anskaffelsesreglene kan være brutt i en konkret sak, og gir ikke veiledning i anskaffelsesregelverket.

Gjennom fagportalen anskaffelser.no tilbyr Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) veiledning til offentlige innkjøpere, virksomhetsledere og leverandører.

Som et alternativ til å klage til KOFA, kan klage på offentlige anskaffelser også fremmes for EFTAs overvåkningsorgan ESA. I tillegg til sin alminnelige kontrollkompetanse, er ESA på området for offentlige anskaffelser gitt særlige beføyelser gjennom ODA-avtalen artikkel 23 og protokoll 2.

Nyttige lenker

Nyttige lenker til bransjeorganisasjoner