Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Prioriterte rådgivende saker: 63 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 418 dager
  • Gebyrsaker: 294 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker126
Prioriterte rådgivende saker29
Rådgivende saker76
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker21
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker141
Antall saker med regelbrudd46
Antall saker uten regelbrudd56
Antall saker trukket av klager6
Antall avviste saker31
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr2
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker29
Brudd (avgjort av nemnda)14
Ikke brudd (avgjort av nemnda)8
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder2
Trukket av klager2
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker104
Brudd (avgjort av nemnda)32
Ikke brudd (avgjort av nemnda)45
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet17
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder7
Trukket av klager2
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker8
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)2
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder2
Trukket av klager2