Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Prioriterte rådgivende saker: 72 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 223 dager
  • Gebyrsaker: 307 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 8
Prioriterte rådgivende saker 1
Rådgivende saker 5
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 2
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 7
Antall saker med regelbrudd 3
Antall saker uten regelbrudd 3
Antall saker trukket av klager 0
Antall avviste saker 1
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 0
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 3
Brudd (avgjort av nemnda) 2
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 1
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 3
Brudd (avgjort av nemnda) 1
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 2
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 1
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 0