Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Prioriterte rådgivende saker: 63 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 434 dager
  • Gebyrsaker: 254 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker102
Prioriterte rådgivende saker24
Rådgivende saker60
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker18
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker98
Antall saker med regelbrudd36
Antall saker uten regelbrudd40
Antall saker trukket av klager2
Antall avviste saker19
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker23
Brudd (avgjort av nemnda)13
Ikke brudd (avgjort av nemnda)5
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder2
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker69
Brudd (avgjort av nemnda)23
Ikke brudd (avgjort av nemnda)32
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet11
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker6
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)1
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder2
Trukket av klager1