Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Prioriterte rådgivende saker: 56 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 98 dager
  • Gebyrsaker: 291 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 101
Prioriterte rådgivende saker 35
Rådgivende saker 41
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 25
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 101
Antall saker med regelbrudd 40
Antall saker uten regelbrudd 37
Antall saker trukket av klager 4
Antall avviste saker 12
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 8
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 29
Brudd (avgjort av nemnda) 15
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 11
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 42
Brudd (avgjort av nemnda) 18
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 14
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 3
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 30
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 8
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 4
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1