Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Prioriterte rådgivende saker: 62 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 436 dager
  • Gebyrsaker: 328 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker28
Prioriterte rådgivende saker2
Rådgivende saker20
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker6
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker30
Antall saker med regelbrudd7
Antall saker uten regelbrudd14
Antall saker trukket av klager1
Antall avviste saker7
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker7
Brudd (avgjort av nemnda)2
Ikke brudd (avgjort av nemnda)2
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker20
Brudd (avgjort av nemnda)5
Ikke brudd (avgjort av nemnda)11
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker3
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)1
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager0