Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Prioriterte rådgivende saker: 77 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 0 dager
  • Gebyrsaker: 0 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 3
Prioriterte rådgivende saker 0
Rådgivende saker 2
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 1
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 1
Antall saker med regelbrudd 1
Antall saker uten regelbrudd 0
Antall saker trukket av klager 0
Antall avviste saker 0
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 1
Brudd (avgjort av nemnda) 1
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker
Brudd (avgjort av nemnda) 0
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0