Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Prioriterte rådgivende saker: 59 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 77 dager
  • Rådgivende saker: 166 dager
  • Gebyrsaker: 239 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 113
Prioriterte rådgivende saker 24
Rådgivende saker 70
Prioriterte gebyrsaker 1
Gebyrsaker 18
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 129
Antall saker med regelbrudd 43
Antall saker uten regelbrudd 60
Antall saker trukket av klager 2
Antall avviste saker 20
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 4
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 27
Brudd (avgjort av nemnda) 14
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 12
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 78
Brudd (avgjort av nemnda) 24
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 40
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 8
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 2
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker 1
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 23
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 4
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 3
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 3
Trukket av klager 0