Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Prioriterte rådgivende saker: 59 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 282 dager
  • Gebyrsaker: 372 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 145
Prioriterte rådgivende saker 31
Rådgivende saker 73
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 41
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 152
Antall saker med regelbrudd 58
Antall saker uten regelbrudd 49
Antall saker trukket av klager 9
Antall avviste saker 24
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 12
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 27
Brudd (avgjort av nemnda) 21
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 6
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 94
Brudd (avgjort av nemnda) 33
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 34
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 16
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 3
Trukket av klager 6
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 31
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 12
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 3
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 3