Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Prioriterte rådgivende saker: 52 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 305 dager
  • Gebyrsaker: 397 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker35
Prioriterte rådgivende saker9
Rådgivende saker14
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker12
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker47
Antall saker med regelbrudd22
Antall saker uten regelbrudd11
Antall saker trukket av klager2
Antall avviste saker8
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr4
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker16
Brudd (avgjort av nemnda)12
Ikke brudd (avgjort av nemnda)4
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker23
Brudd (avgjort av nemnda)8
Ikke brudd (avgjort av nemnda)7
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet6
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker8
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)4
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)2
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager1