Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Prioriterte rådgivende saker: 53 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 294 dager
  • Gebyrsaker: 362 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker70
Prioriterte rådgivende saker15
Rådgivende saker30
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker25
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker74
Antall saker med regelbrudd30
Antall saker uten regelbrudd20
Antall saker trukket av klager6
Antall avviste saker13
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr5
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker18
Brudd (avgjort av nemnda)13
Ikke brudd (avgjort av nemnda)5
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker42
Brudd (avgjort av nemnda)14
Ikke brudd (avgjort av nemnda)13
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet9
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder2
Trukket av klager3
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker14
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)5
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)2
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager3