Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Prioriterte rådgivende saker: 62 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 451 dager
  • Gebyrsaker: 329 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker52
Prioriterte rådgivende saker8
Rådgivende saker31
Prioriterte gebyrsaker1
Gebyrsaker12
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker50
Antall saker med regelbrudd14
Antall saker uten regelbrudd22
Antall saker trukket av klager2
Antall avviste saker11
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker8
Brudd (avgjort av nemnda)3
Ikke brudd (avgjort av nemnda)2
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker38
Brudd (avgjort av nemnda)11
Ikke brudd (avgjort av nemnda)17
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet6
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager2
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker4
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)1
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager0