Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Prioriterte rådgivende saker: 63 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 95 dager
  • Gebyrsaker: 365 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 142
Prioriterte rådgivende saker 43
Rådgivende saker 59
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 40
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 160
Antall saker med regelbrudd 59
Antall saker uten regelbrudd 58
Antall saker trukket av klager 5
Antall avviste saker 21
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 15
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 45
Brudd (avgjort av nemnda) 22
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 17
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 68
Brudd (avgjort av nemnda) 30
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 24
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 8
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 4
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 47
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 15
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 4
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 9
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1