Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Prioriterte rådgivende saker: 0 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 319 dager
  • Gebyrsaker: 0 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker4
Prioriterte rådgivende saker2
Rådgivende saker1
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker1
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker2
Antall saker med regelbrudd1
Antall saker uten regelbrudd0
Antall saker trukket av klager0
Antall avviste saker1
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr0
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker
Brudd (avgjort av nemnda)0
Ikke brudd (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker2
Brudd (avgjort av nemnda)1
Ikke brudd (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0