Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Prioriterte rådgivende saker: 58 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 308 dager
  • Gebyrsaker: 396 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker96
Prioriterte rådgivende saker18
Rådgivende saker48
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker30
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker100
Antall saker med regelbrudd40
Antall saker uten regelbrudd30
Antall saker trukket av klager6
Antall avviste saker16
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr8
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker23
Brudd (avgjort av nemnda)18
Ikke brudd (avgjort av nemnda)5
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker56
Brudd (avgjort av nemnda)19
Ikke brudd (avgjort av nemnda)19
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet11
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder3
Trukket av klager3
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker21
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)8
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)2
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager3