Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Prioriterte rådgivende saker: 67 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 86 dager
  • Gebyrsaker: 349 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 108
Prioriterte rådgivende saker 34
Rådgivende saker 62
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 12
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 105
Antall saker med regelbrudd 33
Antall saker uten regelbrudd 53
Antall saker trukket av klager 3
Antall avviste saker 14
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 2
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 35
Brudd (avgjort av nemnda) 16
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 16
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 41
Brudd (avgjort av nemnda) 9
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 19
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 4
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 3
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 29
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 2
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 3
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 5
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0