Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Prioriterte rådgivende saker: 56 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 77 dager
  • Rådgivende saker: 151 dager
  • Gebyrsaker: 262 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 178
Prioriterte rådgivende saker 37
Rådgivende saker 97
Prioriterte gebyrsaker 1
Gebyrsaker 43
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 210
Antall saker med regelbrudd 60
Antall saker uten regelbrudd 101
Antall saker trukket av klager 6
Antall avviste saker 37
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 5
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 38
Brudd (avgjort av nemnda) 18
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 16
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 132
Brudd (avgjort av nemnda) 36
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 66
Avvist av nemnda 2
Avvist av sekretariatet 16
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 5
Trukket av klager 5
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker 1
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 39
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 5
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 4
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 6
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 4
Trukket av klager 0