Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Prioriterte rådgivende saker: 80 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 148 dager
  • Gebyrsaker: 151 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 89
Prioriterte rådgivende saker 24
Rådgivende saker 48
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 17
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 87
Antall saker med regelbrudd 33
Antall saker uten regelbrudd 36
Antall saker trukket av klager 4
Antall avviste saker 11
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 3
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 38
Brudd (avgjort av nemnda) 17
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 19
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 39
Brudd (avgjort av nemnda) 16
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 15
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 2
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 10
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 3
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 1