Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Prioriterte rådgivende saker: 59 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 77 dager
  • Rådgivende saker: 159 dager
  • Gebyrsaker: 237 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 149
Prioriterte rådgivende saker 28
Rådgivende saker 84
Prioriterte gebyrsaker 1
Gebyrsaker 36
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 162
Antall saker med regelbrudd 48
Antall saker uten regelbrudd 76
Antall saker trukket av klager 3
Antall avviste saker 29
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 4
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 32
Brudd (avgjort av nemnda) 15
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 14
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 102
Brudd (avgjort av nemnda) 28
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 50
Avvist av nemnda 2
Avvist av sekretariatet 11
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 5
Trukket av klager 3
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker 1
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 27
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 4
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 3
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 3
Trukket av klager 0