Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Prioriterte rådgivende saker: 60 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 77 dager
  • Rådgivende saker: 179 dager
  • Gebyrsaker: 217 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 93
Prioriterte rådgivende saker 21
Rådgivende saker 55
Prioriterte gebyrsaker 1
Gebyrsaker 16
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 101
Antall saker med regelbrudd 35
Antall saker uten regelbrudd 49
Antall saker trukket av klager 2
Antall avviste saker 12
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 3
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 24
Brudd (avgjort av nemnda) 13
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 10
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 57
Brudd (avgjort av nemnda) 18
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 31
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 4
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 2
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker 1
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 19
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 3
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 2
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 4
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 0