Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Prioriterte rådgivende saker: 80 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 131 dager
  • Gebyrsaker: 158 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 11
Prioriterte rådgivende saker 5
Rådgivende saker 6
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 0
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 28
Antall saker med regelbrudd 13
Antall saker uten regelbrudd 13
Antall saker trukket av klager 0
Antall avviste saker 2
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 0
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 16
Brudd (avgjort av nemnda) 7
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 9
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 10
Brudd (avgjort av nemnda) 6
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 3
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 2
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0