Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Prioriterte rådgivende saker: 59 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 198 dager
  • Gebyrsaker: 215 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 67
Prioriterte rådgivende saker 17
Rådgivende saker 39
Prioriterte gebyrsaker 1
Gebyrsaker 10
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 70
Antall saker med regelbrudd 20
Antall saker uten regelbrudd 34
Antall saker trukket av klager 1
Antall avviste saker 12
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 3
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 16
Brudd (avgjort av nemnda) 7
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 8
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 37
Brudd (avgjort av nemnda) 11
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 20
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 4
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 17
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 3
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 2
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 4
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 0