Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Prioriterte rådgivende saker: 63 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 446 dager
  • Gebyrsaker: 254 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker86
Prioriterte rådgivende saker18
Rådgivende saker52
Prioriterte gebyrsaker0
Gebyrsaker16
KategoriAntall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker73
Antall saker med regelbrudd27
Antall saker uten regelbrudd29
Antall saker trukket av klager2
Antall avviste saker14
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker14
Brudd (avgjort av nemnda)8
Ikke brudd (avgjort av nemnda)3
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Rådgivende saker53
Brudd (avgjort av nemnda)19
Ikke brudd (avgjort av nemnda)23
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet8
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder1
Trukket av klager1
KategoriAntall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder0
Trukket av klager0
KategoriAntall i perioden:
Gebyrsaker6
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda)1
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda)0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda)0
Avvist av nemnda0
Avvist av sekretariatet0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder2
Trukket av klager1