Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Prioriterte rådgivende saker: 60 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 77 dager
  • Gebyrsaker: 359 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 25
Prioriterte rådgivende saker 5
Rådgivende saker 16
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 4
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 23
Antall saker med regelbrudd 12
Antall saker uten regelbrudd 10
Antall saker trukket av klager 1
Antall avviste saker 0
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 0
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 13
Brudd (avgjort av nemnda) 7
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 6
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 9
Brudd (avgjort av nemnda) 3
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 4
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 2
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 2
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0