Levere klage?

Vurderer du å klage til KOFA? Her finner du informasjon som hjelper deg videre.

Når du skal klage til KOFA, må du betale et klagegebyr for klagebehandlingen. Gebyret er kr. 8 000 for klager i rådgivende saker og kr. 1 000 for klager på ulovlig direkte anskaffelser. Vi tilbyr å sende ut en faktura i forkant som skal benyttes til innbetaling av klagegebyret. I god tid før du skal klage (1 til 6 uker), kan du fylle ut og sende inn et skjema (se nedenfor). Du vil deretter bli tilsendt en faktura. Du kan også betale direkte inn på kontonummer: 7694.05.18098.

Klagegebyret må betales inn før Klagenemndssekretariatet kan begynne klagebehandlingen. Klagen kan sendes inn til Klagenemndssekretariatet før klagegebyret er betalt, jf. fristreglene i klagenemndsforskriften. Ta kontakt direkte med oss på post@knse.no dersom det er kort tid til klagefristen går ut.

Levere klage