Dokumentasjon

Dokumentasjon som må legges ved klagen

Du må legge ved (utdrag fra) alle de dokumentene som er relevante for KOFA å se når klagen skal behandles.

Du skal alltid legge ved eventuell kunngjøring og konkurransegrunnlag. I tillegg er det også ofte relevant å legge ved:

  • Tilbud
  • Anskaffelsesprotokoll
  • Evalueringsdokumentasjon
  • Møtereferater
  • Ev. skriftlig korrespondanse med innklagede
  • Kvittering for betalt klagegebyr (klagen tas ikke til behandling før klagegebyret er betalt)

Hvis du ikke har alle de opplysningene eller den dokumentasjon som er etterspurt ovenfor, kan du be om at innklagede fremlegger det du mangler.