Hvem kan klage?

For å klage kreves det at du har “saklig interesse”. Det vil si at du må ha et reelt behov for en avgjørelse av de konkrete anførsler du har fremsatt.

Dette vil som regel gjelde leverandørene som har deltatt i en konkurranse eller organisasjoner som representerer slike leverandører. Ofte vil også underleverandører ha saklig interesse dersom de anførsler som fremsettes har en direkte betydning for disse.

Saker med påstand om ulovlig direkte anskaffelse:

Her kan alle klage.