Hvem kan klages inn?

Alle oppdragsgivere som er omfattet av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Dette er typisk alle organer for stat, fylkeskommune og kommune samt alle “offentligrettslige organer”.

Offentligrettslige organer er typisk statlige eller kommunale selskaper eller stiftelser som utfører offentlige oppgaver, så som for eksempel helseforetakene, Norsk Tipping AS, NSB og offentlige innkjøpssamarbeid.