Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Prioriterte rådgivende saker: 57 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 272 dager
  • Gebyrsaker: 346 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 182
Prioriterte rådgivende saker 41
Rådgivende saker 89
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 52
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 194
Antall saker med regelbrudd 75
Antall saker uten regelbrudd 58
Antall saker trukket av klager 14
Antall avviste saker 32
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 15
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 42
Brudd (avgjort av nemnda) 29
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 9
Avvist av nemnda 1
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 2
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 109
Brudd (avgjort av nemnda) 40
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 36
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 19
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 5
Trukket av klager 7
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 43
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 15
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 5
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 5