Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Prioriterte rådgivende saker: 58 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 76 dager
  • Gebyrsaker: 464 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 43
Prioriterte rådgivende saker 13
Rådgivende saker 24
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 6
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 47
Antall saker med regelbrudd 17
Antall saker uten regelbrudd 15
Antall saker trukket av klager 2
Antall avviste saker 12
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 1
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 17
Brudd (avgjort av nemnda) 9
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 7
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 20
Brudd (avgjort av nemnda) 5
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 7
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 2
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 10
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 1
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 2
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 5
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0