Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Prioriterte rådgivende saker: 79 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 129 dager
  • Gebyrsaker: 147 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 51
Prioriterte rådgivende saker 11
Rådgivende saker 29
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 11
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 50
Antall saker med regelbrudd 17
Antall saker uten regelbrudd 24
Antall saker trukket av klager 3
Antall avviste saker 4
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 2
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 28
Brudd (avgjort av nemnda) 11
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 16
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 16
Brudd (avgjort av nemnda) 6
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 7
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 6
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 2
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 0
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 2
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1