Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2021

  • Prioriterte rådgivende saker: 63 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 191 dager
  • Gebyrsaker: 230 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 44
Prioriterte rådgivende saker 12
Rådgivende saker 24
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 8
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 46
Antall saker med regelbrudd 12
Antall saker uten regelbrudd 21
Antall saker trukket av klager 1
Antall avviste saker 10
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 2
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 9
Brudd (avgjort av nemnda) 3
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 5
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 1
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 25
Brudd (avgjort av nemnda) 7
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 13
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 12
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 2
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 1
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 4
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 2
Trukket av klager 0