Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 32

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
13.12.2022 2022/1702 Bodø oketten Stimuleringsordning for kulturlivet Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021) Innkommet SATO
12.12.2022 2022/1695 Vidvinkel Kultur AS Kompensasjon som arrangør 1. januar – 30. juni 2021 Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021) Innkommet SATO
30.11.2022 2022/1662 Strand Per Tormod Kompensasjon som underleverandør 1. november 2021 til 28. februar 2022 Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet Innkommet HEDA
30.11.2022 2022/1661 VIDVINKEL AS Kompensasjon som arrangør 1. november 2021 til 28. februar 2022 Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet Innkommet HEDA
30.11.2022 2022/1656 SHAKERS KRISTIANSAND AS Kompensasjon som arrangør 1. november 2021 til 28. februar 2022 Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet Innkommet HEDA
11.11.2022 2022/1588 Tore Jazztobakk Tore Gjedrem Stimuleringsordning for kulturlivet Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021) Innkommet VIMU
03.11.2022 2022/1571 Mikrofonen produksjoner AS Stimuleringsordning for kulturlivet Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021) Innkommet HEDA
01.11.2022 2022/1563 JSG EVENT AS Kompensasjon som underleverandør 1. november 2021 til 28. februar 2022 Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet Innkommet SATO
01.11.2022 2022/1560 JSG EVENT AS Kompensasjon som arrangør 1. november 2021 til 28. februar 2022 Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet Innkommet ARAH
31.10.2022 2022/1561 Experience Lyd DA Kompensasjon som underleverandør 1. november 2021 til 28. februar 2022 Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet Innkommet VIMU