Hvordan søke i eller finne avgjørelser?

Konkurranseklagenemndas avgjørelser legges nå fortløpende ut på nett. Innkomne saker registreres også. Du finner alle avgjorte og innkomne saker her.

Her kan du søke etter saker ved å filtrere etter aktuelt regelverk, hva saken gjelder og år. Du kan også søke med fritekst. Vi i Klagenemndssekretariatet ønsker med dette å gjøre avgjørelsene tilgjengelig for alle og enkle å finne frem til.

tastatur