Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 43

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
15.03.2023 2023/10 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas delvis til følge Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), Konkurranseloven Avgjort ALBS
17.11.2022 2022/1031 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
17.11.2022 2022/1032 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
14.06.2022 2022/917 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Konkurranseloven Trukket ALBS
12.10.2022 2021/1665 del 2 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
05.07.2022 2022/620 DNB ASA Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven § 36 Avgjort ELIS
29.06.2022 2021/1665 del 1 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
29.06.2022 2021/1712 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
28.06.2022 2022/602 Joh. Johannson Invest AS Annet Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Konkurranseloven Avgjort ALBS
28.06.2022 2022/704 Coop Norge SA Annet Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Konkurranseloven Avgjort ALBS
1 2 3 5