Vedtaket i bokbasesaken er offentlig

Nå kan du lese nærmere om hvorfor Konkurranseklagenemnda kom til et annet resultat enn Konkurransetilsynet i bokbasesaken og opphevet vedtaket til Konkurransetilsynet. Bokbasen, Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug måtte dermed ikke betale overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53. Vedtaket er offentlig i sin helhet, og du finner det her: 2023/457 – Klagenemndssekretariatet