Klage fra Lyoness tas ikke til følge av Lotterinemnda

Nemnda har konkludert med at hele Lyoness sin virksomhet må vurderes som ett samlet omsetningssystem, og at det rammes av forbudet i lotteriloven § 16 andre ledd som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Nemnda har i sin vurdering lagt til grunn at omsetningssystemet retter seg mot forbrukere og at systemet har en pyramidelignende struktur hvor det ytes vederlag for deltakelse. I tillegg stilles deltakerne i utsikt for en mulighet for inntekt, og inntektene skyldes at andre verves til systemet, snarere enn ved salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.  Lotterinemnda har ikke funnet grunn til å gi adgang til å rette det ulovlige forholdet. Offentlig versjon av vedtaket er under utarbeidelse, og vil publiseres på Klagenemndssekretariatets hjemmesider innen kort tid.

Pressehenvendelser kan rettes til Direktør for Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård på telefon 97472717.

 

 

Ny logo (543x143)