Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2023

  • Alle saker: 58 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 71
Alle avgjorte klagesaker 66
Alle trekte klagesaker 1
Kategori Antall i perioden:
Aksjeselskap 0
Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon 49
Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon 6
Bingotillatelse 2
Dekning av krav om sakskostnader 0
Frivillig aktivitet 0
Frivillig virksomhet 0
Grasrotandel 0
Ikke landsdekkende 0
Ikke registrert i Frivillighetsregisteret 0
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg 0
Lotterikonsept 0
Lotteritillatelse 0
Lotteriverdig organisasjon 2
Offentlig oppgave 0
Poker 0
Private kostnader 0
Pyramidelignende omsetningssystem 0
Pyramidespill 0
Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling 0
Pålegg om stans av ulovlig pengespilltilbud 0
Redusert søknadsbeløp 4
Smålotteri 0
Statsstøtte 0
Søknadsfrist 0
Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping 0
Underledd 0
Annet 3