Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2020

  • Alle saker: 188 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker60
Alle avgjorte klagesaker21
KategoriAntall i perioden:
Aksjeselskap0
Avkortning av søknadsbeløp0
Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon0
Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon5
Bingotillatelse1
Frivillig aktivitet0
Frivillig virksomhet0
Grasrotandel0
Ikke landsdekkende0
Ikke registrert i Frivillighetsregisteret0
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg0
Lotterikonsept0
Lotteritillatelse1
Lotteriverdig organisasjon10
Offentlig oppgave0
Poker0
Private kostnader0
Pyramidelignende omsetningssystem0
Pyramidespill0
Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling0
Redusert søknadsbeløp0
Smålotteri2
Statsstøtte0
Søknadsfrist0
Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping2
Underledd0