Gå til innhold

Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2019

  • Alle saker: 182 dager
KategoriAntall i perioden:
Alle innkomne klagesaker40
Alle avgjorte klagesaker30
KategoriAntall i perioden:
Aksjeselskap0
Avkortning av søknadsbeløp0
Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon12
Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon4
Bingotillatelse1
Frivillig aktivitet0
Frivillig virksomhet0
Grasrotandel0
Ikke landsdekkende0
Ikke registrert i Frivillighetsregisteret0
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg0
Lotterikonsept0
Lotteritillatelse0
Lotteriverdig organisasjon5
Offentlig oppgave0
Poker0
Private kostnader0
Pyramidelignende omsetningssystem1
Pyramidespill0
Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling0
Redusert søknadsbeløp1
Smålotteri0
Statsstøtte0
Søknadsfrist0
Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping6
Underledd0