Statistikk

Saksbehandlingstid for alle måneder 2024

  • Alle saker: 57 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 100
Alle avgjorte klagesaker 57
Alle trekte klagesaker 0
Kategori Antall i perioden:
Bingo 3
Grasrotandelen 0
Godkjenning som ikke-fortjenestebasert organisasjon 5
Krav om dekning av sakskostnader 3
Kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 1
Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 45
Pengespill 0
Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping 0
Annet 0