Lyoness gis ikke utsatt iverksettelse

Lotterinemnda har ikke gitt utsatt iverksettelse av sitt vedtak 27. januar 2019 overfor Lyoness. Nemnda mente at det ut fra overtredelsens karakter og potensiale for alvorlige skadevirkninger ville være svært betenkelig å tillate virksomheten å fortsette når nemnda har konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Utsatt iverksettelse vil også medføre at deltakerne i systemet utsettes for utøvelse av ulovlig virksomhet i perioden frem til endelig dom foreligger. Etter en avveining av de omstendighetene Lyoness anførte at gjorde det rimelig og forsvarlig å gi utsatt iverksettelse, og overtredelsens alvorlighetsgrad, kom nemnda derfor til at det ikke skal gis utsatt iverksettelse.

Lotterinemndas vedtak 27. januar 2019 stadfester Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans av all Lyoness sin virksomhet i Norge. Konsekvensene av nemndas vedtak er at Lyoness umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge.

Nemndas beslutning om ikke å gi utsatt iverksettelse kan du lese her, og nemndas vedtak 27. januar 2019 overfor Lyoness kan du lese her.