Offentlig versjon av Lotterinemndas vedtak overfor Lyoness

Lotterinemnda har i vedtak 27. januar 2019 stadfestet Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans av all Lyoness sin virksomhet i Norge. Nemnda konkluderte med at hele Lyoness sin virksomhet rammes av forbudet i lotteriloven § 16 andre ledd som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Offentlig versjon av vedtaket er nå tilgjengelig og kan leses her. Enkelte opplysninger er unntatt offentlighet i medhold av offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Lotteritilsynets vedtak 31. mai 2018 kan leses i sin helhet her.

Konsekvensene av nemndas vedtak er at Lyoness umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge. Advokat Olav Kolstad har på vegne av Lyoness begjært utsatt iverksettelse av Lotterinemndas vedtak frem til saken er rettskraftig avgjort i domstolene, jf. forvaltningsloven § 42. Begjæringen er under behandling og vil publiseres på Klagenemndssekretariatets hjemmesider så snart nemndas beslutning er klar.

Det følger av Lotteritilsynets vedtak 31. mai 2018 at vedtaket ikke er til hinder for at Lyoness betaler tilbake det deltakerne har betalt frem til vedtaket for kjøp av rabattkuponger og andeler i kundeskyer, og som ikke er tilbakebetalt i form av innløste rabattkuponger. Vedtaket er heller ikke til hinder for at Lyoness betaler tilbake det deltakerne frem til vedtaket har betalt for kjøp av markedsføringsmateriell og seminarer. Lyoness kan også betale ut det deltakerne har opparbeidet seg av rabatter fra egen handel hos lojalitetsbedriftene frem til vedtaket.