Vedrørende frist for tilbakemelding i saker for Lotterinemnda

Klagenemndssekretariatet har stor forståelse for at det i tiden fremover vil være behov for lengre frister til å komme med tilsvar og kommentarer i sakene til de nemndene sekretariatet betjener. Vi utvider derfor generelt fristen for å gi tilbakemelding i nye saker til 20 dager. Dette gjelder foreløpig frem til 14. april 2020. Ved behov for lengre frist i en konkret sak ber vi om at dere kontakter oss på e-post eller per telefon