Medieklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak i medhold av kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier og forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Saker om Medietilsynets enkeltvedtak i saker vedrørende tilsyn med konsesjonsvilkår for riksdekkende kringkasting og riksdekkende anlegg for kringkasting eller videresending av kringkasting behandles av departementet. Medieklagenemnda behandler ikke saker om lisensavgift til NRK.

Medieklagenemndas medlemmer er:

  • Leder: Sigve Gramstad
  • Nestleder: Professor Arne H. Krumsvik
  • Medlem: Advokat Karin Fløistad
  • Medlem: Førsteamanuensis Camilla Lauritzen
  • Medlem: Dekan Leif Holst Jensen

Varamedlemmer:

  • Professor Tore Lunde
  • Professor Gunn Enli
  • Førsteamanuensis Charlotte Reedtz

Medieklagenemndas avgjørelser ligger på lovdata.no.

Ansvarlig for Medieklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er Peter Aadland. Han kan kontaktes på epost peter.aadland@knse.no eventuelt på telefon 55 19 30 00. Alle pressehenvendelser rettes til Medieklagenemndens leder.