Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
20.04.2023 2023/0280 KE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SATO
20.04.2023 2023/0281 DE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SATO
24.05.2023 2023/0219 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
27.03.2023 2023/0217 Tjøtta utbyggingsselskap AS, klagemotpart: Klepp Energi AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
22.03.2023 2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
13.04.2023 2023/0165 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
07.03.2023 2023/0173 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
17.03.2023 2022/1684 AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS Klage over avvisningsvedtak Klagen tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
31.01.2023 2022/1653 Celsa Armeringsstål AS Krav om dekning av sakskostnader Krav tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
01.03.2023 2022/1658 Fagne AS Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort INAR