Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
02.02.2024 2024/0193 Elvia AS, klagemotpart: Statnett SF Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet MATA
23.01.2024 2024/0173 Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SULE
11.01.2024 2024/0108 Clemens Kraft AS, klagemotpart: Kystnett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
09.01.2024 2024/0064 Vissi AS Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Innkommet JOAS
13.12.2023 2023/1160 DR Nyheder Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Innkommet JOAS
12.01.2024 2023/1098 Privatperson, klagemotpart: Fagne AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort MATA
25.01.2024 2023/1065 Bærum Energiomsetning AS, klagemotpart: Øyne Camping AS Klage på vedtak vedrørende kraftleverandørbytte Klagen tas ikke til følge Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Avgjort MATA
05.12.2023 2023/1008 Privatperson, klagemotpart: nettselskap Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Avgjort JOAS
22.11.2023 2023/1003 Lnett AS Krav om dekning av sakskostnader Krav tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
05.12.2023 2023/0912 Privatperson Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOAS
1 2 3 12