Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Bilde av tastatur og smarttelefon

Ny søknadsfrist for masterstipend høsten 2022

Dersom du skal skrive masteroppgave høsten 2022, innenfor fagfeltene Klagenemndssekretariatet håndterer, kan du søke masterstipend hos oss. Fristen er 23. september 2022.
6. september 2022

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
02.12.2022 2022/1653 Celsa Armeringsstål AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet SULE
10.11.2022 2022/1589 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Innkommet ALBS
01.11.2022 2022/1562 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
13.10.2022 2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
05.10.2022 2022/1378 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
29.11.2022 2022/1223 Boliden Odda AS Krav om dekning av sakskostnader Klager får delvis medhold Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort INAR
23.08.2022 2022/1080 privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet JOGJ
31.10.2022 2022/1026 Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort SATO
30.06.2022 2022/979 Oluf Eiendom AS, klagemotpart: Linea AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
27.06.2022 2022/969 Bærum kommune, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
1 2 3 8