Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
13.01.2022 2022/38 Svanedal AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
01.12.2021 2021/2127 Istad Nett AS; klagemotpart: NEAS AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
15.11.2021 2021/1991 privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
12.11.2021 2021/1972 privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
11.11.2021 2021/1961 Agder Energi Nett AS Klage på vedtak om inntektsramme Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
08.11.2021 2021/1954 Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
22.10.2021 2021/1929 Statkraft AS Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ARAH
18.10.2021 2021/1902 Andøy Energi AS Klage på vedtak om overtredelsesgebyr Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS) Innkommet ARAH
21.09.2021 2021/1501 Hammerfest Energi Nett AS Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
1 2 3 5

Medieomtale

Sekretariatet holder til i Bergen.

 

Leder for organet og pressekontakt er Anneline Vingsgård.

Hun kan kontaktes på

tlf:(+47) 97 47 27 17 eller

e-post: anneline.vingsgard@knse.no