Gå til innhold

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Saker og aktuelt fra KOFA

Fekk du med deg desse?

På klagenemndssekretariatet.no ligg det fleire artiklar om ulike temaer innanfor anskaffingsjussen. Her er ei oversikt over dei nyaste artiklane.
25. januar 2021

Nyheitsbrev nr. 1 – 2021

I denne utgåva kan du lese om fleire spennande temaer, som monetære evalueringsmodellar, evaluering av tilbod, klassifisering av anskaffingar og sakleg grunn til avlysing.
13. januar 2021

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget

Utvalgte saker