Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
05.10.2022 2022/1384 Gebyrsak Storfjord kommune Avlysning/totalforkastelse, Feil i/uklar kunngjøring, Frister, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet SYMA
25.09.2022 2022/1327 Gebyrsak Sykehuset Telemark HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
24.09.2022 2022/1326 Gebyrsak Helse Midt-Norge RHF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
21.09.2022 2022/1311 Gebyrsak Sykehuset Østfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
21.09.2022 2022/1315 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
21.09.2022 2022/1316 Gebyrsak Sykehuset Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
14.09.2022 2022/1253 Gebyrsak Sykehuset Østfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
29.08.2022 2022/1098 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
29.08.2022 2022/1123 Gebyrsak Sykehuset Østfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
29.08.2022 2022/1126 Gebyrsak Rælingen kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet TOHO