Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 74

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
24.04.2024 2024/615 Prioritert rådgivende sak Alta kommune Innkommet DAEI
18.04.2024 2024/594 Rådgivende sak Statsbygg Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
18.04.2024 2024/595 Gebyrsak Halden kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
16.04.2024 2024/480 Rådgivende sak Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet SOME
13.04.2024 2024/579 Rådgivende sak Helse Fonna HF v/ Sykehusinnkjøp Avvisning av leverandør Innkommet MAUL
12.04.2024 2024/530 Rådgivende sak Arendal kommune Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet ASPE
02.04.2024 2024/296 Rådgivende sak Trondheim kommune Ulovlig tildelingskriterium Innkommet CAES
25.03.2024 2024/408 Gebyrsak Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet LIRA
25.03.2024 2024/425 Gebyrsak Nordre Follo kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet LIRA
22.03.2024 2024/400 Rådgivende sak Arendal kommune Innkommet JUVA