400 000 kroner i gebyr for ulovlig direkte anskaffelse