Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av prosjektering, prosjekt- og byggeledelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 10. februar 2022 ilagt Øygarden kommune et gebyr på 254 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av prosjektering, prosjekt- og byggeledelsestjenester.

Kommunen gjennomførte i 2012 og 2016 anbudskonkurranser for inngåelse av rammeavtaler om denne typen tjenester. Klagenemnda fant at rammeavtalen inngått i 2016 var betydelig utvidet sammenlignet med det som var kunngjort. Totalt hadde innklagede kjøpt tjenester for 24 708 947 kroner på avtalen, selv om avtalens oppgitte verdi var 10 millioner kroner. Nemnda kom til at avtalen var vesentlig endret, og det forelå derfor en ny kontrakt som skulle ha vært kunngjort i henhold til regelverket. Innklagede hadde dermed foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda viste til at innklagede burde reagert før avropene nådde den størrelsen de gjorde. Klagenemnda fant at gebyret passende kunne settes til ca. 10 prosent av anskaffelsens verdi.

Avgjørelsen finner du her