Gebyr til Norsk Tipping AS for ulovlig direkte anskaffelse