Helse Stavanger HF ilegges gebyr for ulovlig direkte anskaffelse