KOFA frifunnet i søksmål fra Staten ved Møre og Romsdal politidistrikt og Trøndelag politidistrikt

KOFA anket dommen fra Oslo tingrett av 14. desember 2020, og Borgarting lagmannsrett har nå kommet til at KOFA frifinnes i søksmål om gyldighet av overtredelsesgebyr mot Møre og Romsdal politidistrikt og Trøndelag politidistrikt. KOFA ble også tilkjent saksomkostninger.

Hele dommen kan du lese her: 2021 12 15 Dom Fra Lagmannsretten