Gå til innhold

KOFAs sekretariat slås sammen med sekretariater for andre nemnder

Regjeringen har vedtatt å opprette en ny uavhengig klagenemnd for konkurransesaker i Bergen fra våren 2017. Nå er det bestemt at KOFAs sekretariat skal slås sammen med sekretariatet for denne konkurranseklagenemnda, i tillegg til sekretariatene for medieklagenemnda, lotterinemnda, frivillighetsregisternemnda og stiftelsesklagenemnda. Departementet har forløpig ikke bestemt navn for det nye organet.

KOFA-sekretariatet er i dag administrativt underlagt Konkuransetilsynet i Bergen. Ettersom konkurranseklagenemnda vil være klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak, vil KOFA-sekretariatets virksomhet måtte skilles ut fra tilsynet.

Her kan du lese regjeringens pressemelding om saken

Publisert: 22.06.2016 | Sist endret: 04.07.2016